Knihovna Kaly
Naposledy aktualizováno: 13.5.2016

Půj?ovní doba:

(každý den v dob? ú?edních hodin)

 

pond?lí, úterý, ?tvrtek, pátek

8.00 - 12.00

 

st?eda

14.00 - 18.00

 

 

Knihovna poskytuje tyto služby:

  • půj?ování beletrie a nau?né literatury pro d?ti i dosp?lé
  • půj?ování vým?nného fondu ( = novinky knihovn? do?asn? zapůj?ené)
  • ve?ejný internet

 

VŠECHNY SLUŽBY JSOU POSKYTOV?NY ZDARMA